โปรโมชั่นถึงใจสำหรับลูกค้าเอไอเอส วัน-ทู-คอล! เริ่มแล้ววันนี้  ทุกการเติมเงินวัน-ทู-คอล!

รับคืนค่าธรรมเนียมเป็นค่าโทร เฉพาะที่ “ตู้เติมสบายพลัส” ที่ร่วมโครงการฯ  

เงื่อนไขโปรโมชั่น
ระยะเวลาโปรโมชั่น 20 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2562
•  โปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้าที่เติมเงินผ่านตู้เติมสบายพลัสที่ร่วมโครงการฯ เท่านั้น (ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล)
•  โปรโมชั่นนี้สำหรับมูลค่าการเติมเงินที่มีค่าธรรมเนียมเท่านั้น
•  ค่าธรรมเนียมคืนเป็นเงินเข้ากระเป๋าใช้งาน One-2-Call!
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด