ครั้งที่ 1 ประจำวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562

ผู้โชคดีได้รับโค้ด หมายเลข 0842107XXX
ผู้โชคดีได้รับโค้ด หมายเลข 0640292XXX
ผู้โชคดีได้รับโค้ด หมายเลข 0973463XXX
ผู้โชคดีได้รับโค้ด หมายเลข 0658630XXX
ผู้โชคดีได้รับโค้ด หมายเลข 0967276XXX
ผู้โชคดีได้รับโค้ด หมายเลข 0930612XXX
ผู้โชคดีได้รับโค้ด หมายเลข 0902180XXX
ผู้โชคดีได้รับโค้ด หมายเลข 0809863XXX
ผู้โชคดีได้รับโค้ด หมายเลข 0937393XXX
ผู้โชคดีได้รับโค้ด หมายเลข 0832023XXX

ครั้งที่ 2 ประจำวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562

ผู้โชคดีได้รับโค้ด หมายเลข 0834467xxx
ผู้โชคดีได้รับโค้ด หมายเลข 0640327xxx
ผู้โชคดีได้รับโค้ด หมายเลข 0646084xxx
ผู้โชคดีได้รับโค้ด หมายเลข 0957607xxx
ผู้โชคดีได้รับโค้ด หมายเลข 0644620xxx
ผู้โชคดีได้รับโค้ด หมายเลข 0803165xxx
ผู้โชคดีได้รับโค้ด หมายเลข 0973230xxx
ผู้โชคดีได้รับโค้ด หมายเลข 0644169xxx
ผู้โชคดีได้รับโค้ด หมายเลข 0648597xxx
ผู้โชคดีได้รับโค้ด หมายเลข 0955943xxx

ครั้งที่ 3 ประจำวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562

ผู้โชคดีได้รับโค้ด หมายเลข 0641014XXX
ผู้โชคดีได้รับโค้ด หมายเลข 0809587XXX
ผู้โชคดีได้รับโค้ด หมายเลข 0645780XXX
ผู้โชคดีได้รับโค้ด หมายเลข 0967168XXX
ผู้โชคดีได้รับโค้ด หมายเลข 0838570XXX
ผู้โชคดีได้รับโค้ด หมายเลข 0886262XXX
ผู้โชคดีได้รับโค้ด หมายเลข 0826267XXX
ผู้โชคดีได้รับโค้ด หมายเลข 0643983XXX
ผู้โชคดีได้รับโค้ด หมายเลข 0970960XXX
ผู้โชคดีได้รับโค้ด หมายเลข 0957700XXX

ครั้งที่ 4 ประจำวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562

ผู้โชคดีได้รับโค้ด หมายเลข 0639306XXX
ผู้โชคดีได้รับโค้ด หมายเลข 0645796XXX
ผู้โชคดีได้รับโค้ด หมายเลข 0648930XXX
ผู้โชคดีได้รับโค้ด หมายเลข 0997833XXX
ผู้โชคดีได้รับโค้ด หมายเลข 0639986XXX
ผู้โชคดีได้รับโค้ด หมายเลข 0955853XXX
ผู้โชคดีได้รับโค้ด หมายเลข 0622235XXX
ผู้โชคดีได้รับโค้ด หมายเลข 0910107XXX
ผู้โชคดีได้รับโค้ด หมายเลข 0621474XXX
ผู้โชคดีได้รับโค้ด หมายเลข 0952106XXX

ครั้งที่ 5 ประจำวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562

ผู้โชคดีได้รับโค้ด หมายเลข 0610014XXX
ผู้โชคดีได้รับโค้ด หมายเลข 0610103XXX
ผู้โชคดีได้รับโค้ด หมายเลข 0610126XXX
ผู้โชคดีได้รับโค้ด หมายเลข 0637259XXX
ผู้โชคดีได้รับโค้ด หมายเลข 0637372XXX
ผู้โชคดีได้รับโค้ด หมายเลข 0610017XXX
ผู้โชคดีได้รับโค้ด หมายเลข 0610143XXX
ผู้โชคดีได้รับโค้ด หมายเลข 0610390XXX
ผู้โชคดีได้รับโค้ด หมายเลข 0615844XXX
ผู้โชคดีได้รับโค้ด หมายเลข 0620265XXX

ครั้งที่ 6 ประจำวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562

ผู้โชคดีได้รับโค้ด หมายเลข 0610094XXX
ผู้โชคดีได้รับโค้ด หมายเลข 0610147XXX
ผู้โชคดีได้รับโค้ด หมายเลข 0610409XXX
ผู้โชคดีได้รับโค้ด หมายเลข 0615857XXX
ผู้โชคดีได้รับโค้ด หมายเลข 0620308XXX
ผู้โชคดีได้รับโค้ด หมายเลข 0637373XXX
ผู้โชคดีได้รับโค้ด หมายเลข 0637259XXX
ผู้โชคดีได้รับโค้ด หมายเลข 0610019XXX
ผู้โชคดีได้รับโค้ด หมายเลข 0610103XXX
ผู้โชคดีได้รับโค้ด หมายเลข 0610126XXX

ครั้งที่ 7 ประจำวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562

ผู้โชคดีได้รับโค้ด หมายเลข 0969545XXX
ผู้โชคดีได้รับโค้ด หมายเลข 0829960XXX
ผู้โชคดีได้รับโค้ด หมายเลข 0644600XXX
ผู้โชคดีได้รับโค้ด หมายเลข 0834306XXX
ผู้โชคดีได้รับโค้ด หมายเลข 0855909XXX
ผู้โชคดีได้รับโค้ด หมายเลข 0629092XXX
ผู้โชคดีได้รับโค้ด หมายเลข 0642206XXX
ผู้โชคดีได้รับโค้ด หมายเลข 0825615XXX
ผู้โชคดีได้รับโค้ด หมายเลข 0980107XXX
ผู้โชคดีได้รับโค้ด หมายเลข 0909145XXX

ครั้งที่ 8 ประจำวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562

ผู้โชคดีได้รับโค้ด หมายเลข 0610090XXX
ผู้โชคดีได้รับโค้ด หมายเลข 0610150XXX
ผู้โชคดีได้รับโค้ด หมายเลข 0610374XXX
ผู้โชคดีได้รับโค้ด หมายเลข 0614975XXX
ผู้โชคดีได้รับโค้ด หมายเลข 0618363XXX
ผู้โชคดีได้รับโค้ด หมายเลข 0610015XXX
ผู้โชคดีได้รับโค้ด หมายเลข 0610104XXX
ผู้โชคดีได้รับโค้ด หมายเลข 0610125XXX
ผู้โชคดีได้รับโค้ด หมายเลข 0636864XXX
ผู้โชคดีได้รับโค้ด หมายเลข 0637275XXX

รายละเอียดการนำโค้ดไปใช้

1.เข้า Application True ID

2.เลือกที่ My Account (บัญชีของฉัน)

3.กดที่ Add Promo Code (ใส่รหัสโปรโมชั่น)

4.เลือกเมนู Promo Code และกรอกรหัสโปรโมชั่น (Promo Code) แล้วกด “ Use Code” หรือ “ใช้รหัส”

5.ลูกค้าได้รับแพ็กเกจ True ID Unlimited HD แบบ 30 วัน พร้อมรับความบันเทิงและสิทธิพิเศษจากทรูไอดีได้เลย

หมายเหตุ : โค้ดแพ็กเกจ (Promo Code) ในแพ็คเกจเดียวกัน สามารถใช้ได้สูงสุด 3 โค้ด ต่อ 1 หมายเลขสมาชิกทรูไอดี ที่ลูกค้าล็อคอินใช้งานอยู่ในปัจจุบัน กรณีลูกค้ามีแพ็กเกจ ทรูไอดี อันลิมิเต็ด เอชดี (เดิมอยู่แล้ว) และนำโค้ดแพ็กเกจ (Promo Code) จากการเล่นกิจกรรมมากรอกเพื่อรับแพ็กเกจแบบ 30วัน ระบบจะนับต่อให้หลังจากแพ็กเกจเดิมสิ้นสุด
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า