ทีมผู้บริหาร

ดูประวัติบริษัท

Mr. Wichai Wachiraphong

President

Mr. Wichai Wachiraphong

Mr. Chookiat Rujanapornpaje

Group CEO CEO – Kiosk Group

Mr. Chookiat Rujanapornpaje

Mr. Songpol Chevapanyaroj

CEO – Financial Service Group

Mr. Songpol Chevapanyaroj

Mr. Errol Rodel

COO

Mr. Errol Rodel

Mr. Thaweechoke Lalitsasiwimon

Chief Marketing Officer

Mr. Thaweechoke Lalitsasiwimon

Mr. Anuchet Vongsayan

Assistant CEO – Financial Service Group

Mr. Anuchet Vongsayan

Dr. Wachirathorn Kongsuk

Chief of Staff

Dr. Wachirathorn Kongsuk

Mr. Adisorn Thavornthanasarn

Assistant – COO

Mr. Adisorn Thavornthanasarn

Mr. Pakorn Netayarak

Assistant – COO

Mr. Pakorn Netayarak

Ms. Taswan Boonanun

Assistant – COO

Ms. Taswan Boonanun

Dr. Santithorn Bunchua

Chief Technology Officer

Dr. Santithorn Bunchua

Mr. Thomas Hoppe

Assistant CTO

Mr. Thomas Hoppe

Mr. Pannop Suebkaew

Assistant CTO

Mr. Pannop Suebkaew

Mr. Chairat Suwan

Chief Financial Officer

Mr. Chairat Suwan

Mr. Krit Kaewharod

Assistant – CFO

Mr. Krit Kaewharod

Mr. Ponkong Panyangarm

Management Accounting & Investor Relations

Mr. Ponkong Panyangarm