ประกาศผู้โชคดี ใจป้ำ กระหน่ำแจก ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2566

ประกาศผู้โชคดี ใจป้ำ กระหน่ำแจก

ประกาศผู้โชคดี ใจป้ำ กระหน่ำแจก

ประจำวันที่ 28 เมษายน 2566

ลำดับที่ เบอร์โทรศัพท์
1 065-203-XXXX
2 084-116-XXXX
3 095-308-XXXX
4 085-280-XXXX
5 098-209-XXXX
6 063-097-XXXX
7 061-454-XXXX
8 093-626-XXXX
9 094-164-XXXX
10 084-775-XXXX
11 080-762-XXXX
12 064-884-XXXX
13 092-707-XXXX
14 095-621-XXXX
15 096-368-XXXX
16 064-657-XXXX
17 098-073-XXXX
18 095-214-XXXX
19 080-164-XXXX
20 087-637-XXXX
21 064-696-XXXX
22 065-970-XXXX
23 082-158-XXXX
24 063-162-XXXX
25 081-139-XXXX
26 064-117-XXXX
27 093-064-XXXX
28 080-894-XXXX
29 094-856-XXXX
30 099-186-XXXX

 

 

ลำดับที่ รหัสตู้
1 VDC5835
2 VDC30681
3 VDC24392
4 VDC23444
5 VDC11947
6 VDC53481
7 VDC69625
8 VDC40097
9 VDC38329
10 VDC44693
11 VDC57307
12 VDC57575
13 AJT42830
14 VDC65144
15 AJT70797
16 VDC49920
17 VDC70959
18 VDC29741
19 VDC20832
20 VDC47427
21 VDC72460
22 VDC8455
23 VDC22047
24 VDC62281
25 VDC49439
26 VDC13079
27 VDC48650
28 VDC13094
29 VDC49330
30 VDC41005
31 VDC72592
32 VDC19640
33 VDC19122
34 VDC33415
35 AJT27853