ประกาศผู้โชคดี ใจป้ำ กระหน่ำแจก ประจำวันที่ 6 เมษายน 2566

ประกาศผู้โชคดี ใจป้ำ กระหน่ำแจก

 

 

ประกาศผู้โชคดี ใจป้ำ กระหน่ำแจก

ประจำวันที่ 6 เมษายน 2566

ลำดับที่ เบอร์โทรศัพท์
1 064-116-XXXX
2 083-171-XXXX
3 097-302-XXXX
4 061-145-XXXX
5 092-415-XXXX
6 090-214-XXXX
7 080-884-XXXX
8 093-026-XXXX
9 098-697-XXXX
10 083-806-XXXX
11 088-614-XXXX
12 093-445-XXXX
13 098-940-XXXX
14 093-720-XXXX
15 080-862-XXXX
16 099-534-XXXX
17 088-599-XXXX
18 095-776-XXXX
19 092-447-XXXX
20 061-293-XXXX
21 086-355-XXXX
22 082-242-XXXX
23 098-930-XXXX
24 098-010-XXXX
25 064-528-XXXX
26 062-224-XXXX
27 082-081-XXXX
28 063-753-XXXX
29 080-767-XXXX
30 092-851-XXXX

 

ลำดับที่ รหัสตู้
1 VDC2050
2 VDC70722
3 VDC25020
4 VDC70586
5 VDC44213
6 VDC20783
7 VDC71124
8 VDC20613
9 VDC34025
10 VDC56979
11 VDC71821
12 VDC70231
13 VDC58254
14 VDC40343
15 VDC72503
16 VDC69130
17 VDC35855
18 AJT24807
19 VDC41336
20 VDC14267
21 VDC23469
22 VDC7522
23 VDC72596
24 VDC67864
25 VDC66102
26 VDC35943
27 VDC67466
28 VDC57038
29 VDC28114
30 VDC30263
31 VDC57718
32 VDC2079
33 VDC20865
34 VDC1396
35 VDC33354