ประกาศผู้โชคดี ใจป้ำ กระหน่ำแจก ประจำวันที่ 28 เมษายน 2566

ประกาศผู้โชคดี ใจป้ำ กระหน่ำแจก

ประกาศผู้โชคดี ใจป้ำ กระหน่ำแจก

ประจำวันที่ 28 เมษายน 2566

ลำดับที่ เบอร์โทรศัพท์
1 096-886-XXXX
2 098-668-XXXX
3 063-809-XXXX
4 096-990-XXXX
5 062-343-XXXX
6 092-459-XXXX
7 095-794-XXXX
8 096-042-XXXX
9 061-540-XXXX
10 098-728-XXXX
11 080-708-XXXX
12 092-561-XXXX
13 061-483-XXXX
14 085-517-XXXX
15 081-997-XXXX
16 093-283-XXXX
17 096-990-XXXX
18 097-294-XXXX
19 065-910-XXXX
20 093-746-XXXX
21 065-326-XXXX
22 082-060-XXXX
23 081-237-XXXX
24 097-324-XXXX
25 093-476-XXXX
26 093-257-XXXX
27 093-759-XXXX
28 084-526-XXXX
29 092-472-XXXX
30 083-825-XXXX
31 093-541-XXXX
32 098-030-XXXX
33 093-250-XXXX
34 098-604-XXXX
35 098-905-XXXX
36 062-528-XXXX
37 080-104-XXXX
38 085-861-XXXX
39 063-517-XXXX
40 062-898-XXXX
41 064-062-XXXX
42 098-959-XXXX
43 065-706-XXXX
44 065-827-XXXX
45 062-410-XXXX
46 083-442-XXXX
47 080-972-XXXX
48 061-340-XXXX
49 062-257-XXXX
50 065-354-XXXX

 

 

ลำดับที่ รหัสตู้
1 VDC5835
2 VDC30681
3 VDC24392
4 VDC23444
5 VDC11947
6 VDC53481
7 VDC69625
8 VDC40097
9 VDC38329
10 VDC44693
11 VDC57307
12 VDC57575
13 AJT42830
14 VDC65144
15 AJT70797
16 VDC49920
17 VDC70959
18 VDC29741
19 VDC20832
20 VDC47427
21 VDC72460
22 VDC8455
23 VDC22047
24 VDC62281
25 VDC49439
26 VDC13079
27 VDC48650
28 VDC13094
29 VDC49330
30 VDC41005
31 VDC72592
32 VDC19640
33 VDC19122
34 VDC33415
35 AJT27853