บริการ

Sabuy Money

แอพพลิเคชั่นที่ช่วยให้คุณสามารถเปิดสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณให้เป็น
ระบบ POS เพื่อดำเนินธุรกิจของคุณได้ รับชำระผ่านบัตรเครดิต QR code (PromptPay)
เงินสดและรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิตชิพและบัตร PIN บัตรเติมเงินและบัตรเติมเงิน
แบบมือถืออื่นๆ ด้วย SABUY SHOP POS Device และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

จุดเด่น


  • Stock Management


  • Transactional (P&L) Report


  • QR Code Acceptance


  • Cash Acceptance