เติมสบาย แจกโบนัส สุดปัง รวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท

กติกาการร่วมกิจกรรม

 1. เพียงใช้บริการ เติมเงิน จ่ายบิล หรือฝากเงิน ที่ตู้เติมสบายพลัส ในพื้นที่ไหนก็ได้
 2. ระยะเวลากิจกรรม เริ่ม 1 พ.ย. 2565 – 31 ม.ค. 2566
 3. จับรางวัลผู้โชคดีจากหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้บริการที่ตู้เติมสบายพลัส
 4. แจกรางวัลโบนัสบัตรเติมเงิน 1,000 บาท 10 รางวัล ทุกสัปดาห์ รวม 13 สัปดาห์
  จับรางวัลครั้งที่ 1 ข้อมูลผู้ร่วมกิจกรรมวันที่ 1 – 7 พ.ย. 2565 ประกาศผลวันที่ 11 พ.ย. 2565
  จับรางวัลครั้งที่ 2 ข้อมูลผู้ร่วมกิจกรรมวันที่ 8 – 14 พ.ย. 2565 ประกาศผลวันที่ 18 พ.ย. 2565
  จับรางวัลครั้งที่ 3 ข้อมูลผู้ร่วมกิจกรรมวันที่ 15 – 21 พ.ย. 2565 ประกาศผลวันที่ 25 พ.ย. 2565
  จับรางวัลครั้งที่ 4 ข้อมูลผู้ร่วมกิจกรรมวันที่ 22 – 28 พ.ย. 2565 ประกาศผลวันที่ 2 ธ.ค. 2565
  จับรางวัลครั้งที่ 5 ข้อมูลผู้ร่วมกิจกรรมวันที่ 29 พ.ย. – 5 ธ.ค. 2565 ประกาศผลวันที่ 9 ธ.ค. 2565
  จับรางวัลครั้งที่ 6 ข้อมูลผู้ร่วมกิจกรรมวันที่ 6 – 12 ธ.ค. 2565 ประกาศผลวันที่ 16 ธ.ค. 2565
  จับรางวัลครั้งที่ 7 ข้อมูลผู้ร่วมกิจกรรมวันที่ 13 – 19 ธ.ค. 2565 ประกาศผลวันที่ 23 ธ.ค. 2565
  จับรางวัลครั้งที่ 8 ข้อมูลผู้ร่วมกิจกรรมวันที่ 20 – 26 ธ.ค. 2565 ประกาศผลวันที่ 30 ธ.ค. 2565
  จับรางวัลครั้งที่ 9 ข้อมูลผู้ร่วมกิจกรรมวันที่ 27 ธ.ค. 2565 – 2 ม.ค. 2566 ประกาศผลวันที่ 6 ม.ค. 2566
  จับรางวัลครั้งที่ 10 ข้อมูลผู้ร่วมกิจกรรมวันที่ 3 – 9 ม.ค. 2566 ประกาศผลวันที่ 13 ม.ค. 2566
  จับรางวัลครั้งที่ 11 ข้อมูลผู้ร่วมกิจกรรมวันที่ 10 – 16 ม.ค. 2566 ประกาศผลวันที่ 20 ม.ค. 2566
  จับรางวัลครั้งที่ 12 ข้อมูลผู้ร่วมกิจกรรมวันที่ 17 – 23 ม.ค. 2566 ประกาศผลวันที่ 27 ม.ค. 2566
  จับรางวัลครั้งที่ 13 ข้อมูลผู้ร่วมกิจกรรมวันที่ 24 – 31 ม.ค. 2566 ประกาศผลวันที่ 3 ก.พ. 2566
 5. แจกโบนัสบัตรเติมเงิน 10,000 บาท 15 รางวัล ทุกเดือน รวม 3 เดือน
  จับรางวัลครั้งที่ 1 ข้อมูลผู้ร่วมกิจกรรมวันที่ 1 – 30 พ.ย. 2565 ประกาศผลวันที่ 7 ธ.ค. 2565
  จับรางวัลครั้งที่ 2 ข้อมูลผู้ร่วมกิจกรรมวันที่ 1 – 31 ธ.ค. 2565 ประกาศผลวันที่ 6 ม.ค. 2566
  จับรางวัลครั้งที่ 3 ข้อมูลผู้ร่วมกิจกรรมวันที่ 1 – 31 ม.ค. 2566 ประกาศผลวันที่ 7 ก.พ. 2566
 6. ประกาศผลผู้โชคดีทาง www.termsabuyplus.com และ facebook.com/termsabuyplus
 7. ยิ่งใช้บริการมาก ยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นมากขึ้น

เงื่อนไขการรับรางวัล

บริษัทฯ ในที่นี้หมายถึง บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
• ผู้ที่ได้รับรางวัล สามารถรับรางวัลได้เพียงรางวัลเดียวเท่านั้น ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมคือวันที่ 1 พ.ย. 2565 – 31 ม.ค. 2566
• ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5%
• รางวัลดังกล่าวไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์แก่ผู้อื่นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
• วิธีการรับรางวัล ทางบริษัทฯ จะโทรนัดหมายแจ้งรายละเอียดให้ทราบ
• ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องส่งสำเนาบัตรประชาชนเพื่อเป็นหลักฐานและเพื่ออกใบกำกับภาษีมาที่ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม 10150
• ทางบริษัทฯ ใช้โปรแกรมจับรางวัลผู้โชคดีที่เป็นไปตามข้อกำหนด โปร่งใส และตรวจสอบได้
• ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียดของรางวัล ระยะเวลาในการรับรางวัล หรือยุติรายการดังกล่าวนี้
โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• สำหรับกรณีผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล ที่ทางบริษัทฯ ตรวจสอบพบภายหลังว่ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกติกาที่กำหนดไว้ หรือให้ข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง จะต้องถูกตัดสิทธิ์ในการรับของรางวัลทุกกรณี และให้ถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัล
• ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องตกลงยินยอมให้ทางบริษัทฯ นำชื่อ ตลอดจนภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
• พนักงานในบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ที่เกี่ยวข้องไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้
• คำตัดสินของทางบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์โต้แย้ง อุทธรณ์หรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม