เติมสบายพลัส ใจป้ำ กระหน่ำแจก

เติมสบายพลัส ใจป้ำ กระหน่ำแจก

ระยะเวลากิจกรรม : 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2566

รายละเอียดกิจกรรม

สำหรับลูกค้าทั่วไป

 • รับเครดิตเงินคืน 100 บาท ทุกวันๆ ละ 30 รางวัล
 • เพียงใช้บริการตู้เติมสบายพลัส เติมเงินมือถือและโปรเสริม, เติมเงินวอลเล็ท, เติมเงินเกม หรือ ฝากเงินผ่านธนาคาร
 • แจกรางวัลสำหรับ 30 ท่านแรกที่ใช้บริการตามกำหนด
 • ไม่จำกัดยอดเงินขั้นต่ำการใช้บริการ

ประกาศผลผู้โชคดี

 • ทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ วันละ 30 รางวัล เวลา 11.00 น. ทาง www.termsabuyplus.com
 • เริ่มประกาศผลตั้งแต่ วันที่ 2 เม.ย. – 1 มิ.ย. 2566
 • (รายชื่อผู้ใช้บริการในแต่ละวันจะถูกรวบรวมตามลำดับและประกาศผลในวันถัดไป)

 

สำหรับเจ้าของตู้

 • รับเครดิตเติมสบายพลัส 500 บาท ทุกสัปดาห์ๆ ละ 35 รางวัล
 • เพียงทำยอดรายได้ของตู้สูงสุดเป็น 35 อันดับแรก ต่อ สัปดาห์

ประกาศผลผู้โชคดี

 • ทุกวันศุกร์ สัปดาห์ๆ ละ 35 รางวัล เวลา 11.00 น. ทาง www.termsabuyplus.com
 • เริ่มประกาศผลตั้งแต่ วันที่ 7 เม.ย. – 2 มิ.ย. 2566


**เจ้าของตู้
 หมายรวมถึง เจ้าของตู้ที่ซื้อขาด, ตัวแทนขาย และ ตัวแทนบริหาร

**เจ้าของตู้ ที่ทำรายได้สูงสุดเป็น 35 ลำดับแรกมากกว่า 1 ตู้ ท่านสามารถรับได้เพียง 1 รางวัลเท่านั้น

รวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท ตลอดกิจกรรม

เงื่อนไขกิจกรรม

บริษัทฯ ในที่นี้หมายถึง บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

**เจ้าของตู้ หมายรวมถึง เจ้าของตู้ที่ซื้อขาด, ตัวแทนขาย และ ตัวแทนบริหาร

ผู้ที่ได้รางวัล  สำหรับลูกค้าทั่วไป สามารถรับได้เพียงรางวัลเดียวเท่านั้น ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมคือวันที่ 1 เม.ย. – 31 พ.ค. 2566

**แจกรางวัลสำหรับ 30 ท่านแรกที่ใช้บริการตามกำหนด

 

สำหรับเจ้าของตู้ ใน 1 เดือน สามารถรับได้เพียงรางวัลเดียวเท่านั้น เมื่อขึ้นเดือนใหม่สามารถรับรางวัลซ้ำอีกได้

**แจกรางวัลสำหรับเจ้าของตู้ที่ทำยอดรายได้ของตู้สูงสุดเป็น 35 อันดับแรก ต่อ สัปดาห์

**เจ้าของตู้ที่ทำรายได้สูงสุดเป็น 35 ลำดับแรกมากกว่า 1 ตู้ ท่านสามารถรับได้เพียง 1 รางวัลเท่านั้น

รางวัลดังกล่าวไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์แก่ผู้อื่นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

วิธีการรับรางวัล

 • สำหรับลูกค้าทั่วไป บริษัทฯ จะโอนเครดิตเงินคืนเข้าเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านใช้บริการ
 • สำหรับเจ้าของตู้ บริษัทฯ จะโอนเครดิตเติมสบายพลัสเข้าเลขตู้ของท่าน

• ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียดของรางวัล ระยะเวลาในการรับรางวัล หรือยุติรายการดังกล่าวนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

• สำหรับกรณีผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล ที่ทางบริษัทฯ ตรวจสอบพบภายหลังว่ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกติกาที่กำหนดไว้ หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง จะต้องถูกตัดสิทธิ์ในการรับของรางวัลทุกกรณี และให้ถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัล

• ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องตกลงยินยอมให้ทางบริษัทฯ นำชื่อ ตลอดจนภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

• พนักงานในบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ที่เกี่ยวข้องไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้

• คำตัดสินของทางบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์โต้แย้ง อุทธรณ์หรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม