เครื่องดื่มอัตโนมัติ

ตู้จำหน่าย

เครื่องดื่มอัตโนมัติ

ดูแลรักษาง่ายไม่ยุ่งยาก มีความแข็งแรงทนทาน
ป้องกันการโจรกรรม ประหยัดไฟ

ติดต่อ LINE@ vendingplus

จุดเด่น

  • รองรับเครื่องดื่มบรรจุแบบกระป๋อง / ขวด พลาสติก / ขวดแก้ว
  • ความจุ 400 – 700 ชิ้น
  • ตู้เทคโนโลยีใหม่ ประหยัดไฟ
  • ระบบไฟฟ้า – 220v x 50Hz (เสียบปลั๊กไฟปกติ)
  • รองรับสินค้าเย็น
  • มีระบบควบคุมไฟฟ้าลัดวงจรได้อย่างสมบรูณ์แบบ
  • ติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

การบริการและความรับผิดชอบ

1. ค่าใช้จ่ายในเรื่องการติดตั้ง ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบ

2. สถานที่ในการติดตังตู้จำหน่ายทางบริษัทฯ จะประสานงานกับเจ้าหน้าที่ ของทางสถานทีรับผิดชอบในการสำรวจและติดตัง

3. บริษัทฯ จะส่งพนักงานเข้าไปดแูลตู้สม่ำเสมอ โดยจะดูแลในส่วนของ

  • การเติมสินค้าในตู้จำหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติ ให้มีปริมาณเพียงพอต่อการบริการลูกค้า
  • การทำความสะอาดตู้และตรวจเช็คระบบการทำงาน ของตู้ให้อย่ใูนสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
  • การจัดเก็บเงินจากตู้จำหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติ และรายงานยอดให้ทราบทุกสิ้นเดือน

4. บริษัทฯ จะรับผิดชอบทุกกรณีต่อความเสียหายของ เครื่องหยอดเหรียญเครื่องดื่มอัตโนมัติ

5. บริษัทฯ มีใบเคลมเงินไว้ให้ ในกรณีตู้ขัดข้องไม่จ่ายสินค้า สามารถเคลมเงินคืนได้