โชคใหญ่จะอยู่ใกล้แค่เอื้อม เพียงใช้บริการฝากเงินเข้าบัญชีธนาคาร กสิกรไทย ที่ตู้เติมสบายพลัส ฝากได้เลยวันนี้ – 30 มิถุนายน 2567 ฝากบ่อยยิ่งได้ลุ้นบ่อย

รายละเอียดบริการ

ฝากเงิน 1 – 1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเริ่มต้น 30 บาทต่อรายการ
ฝากเงิน 1,001 – 2,000 บาท
ค่าธรรมเนียม 50 บาทต่อรายการ
ฝากเงินได้สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาทต่อวันต่อคน

กติกาการร่วมกิจกรรม

1. เพียงใช้ทุกบริการ ที่ตู้เติมสบายพลัส ในพื้นที่ไหนก็ได้

2. ระยะเวลากิจกรรม วันที่ 12 เม.ย.–30 มิ.ย.. 2567

3. จับรางวัลผู้โชคดีจากหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้บริการที่ตู้เติมสบายพลัส

4. รางวัลรอบ 12 เม.ย. – 30 พ.ค. 2567 จับรางวัลและประกาศผล วันที่ 24 มิ.ย. 2567 ที่ เติมสบายพลัส

5. รางวัลรอบ 1 – 30 มิ.ย. 2567 จับรางวัลและประกาศผล วันที่ 24 ก.ค. 2567 ที่ เติมสบายพลัส

6. ยิ่งใช้บริการมาก ยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นมากขึ้น

………………………………………………………………

รายละเอียดกิจกรรม สำหรับลูกค้าทั่วไป

ใช้ทุกบริการผ่านตู้เติมสบายพลัส 1 ครั้งได้รับ 1 สิทธิ ในการลุ้นโชคกับแคมเปญ ปีมังกรทองพารวย

ผู้ใช้บริการทุกท่านมีสิทธิในการรับรางวัล 1 ครั้ง/เดือน

รางวัลรอบเดือน 12 เม.ย. – 30 พ.ค. 2567 เครดิตเงินคืน 1,000 บาท 30 รางวัล สร้อยคอทองคำ มูลค่า 5,000 บาท 5 รางวัล

รางวัลรอบเดือน 1 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 2567 เครดิตเงินคืน 1,000 บาท 20 รางวัล สร้อยคอทองคำมูลค่า 5,000 บาท 5 รางวัล

ประกาศผลผู้โชคดี

รางวัลรอบ 12 เม.ย. – 30 พ.ค. 2567 จับรางวัลและประกาศผล วันที่ 24 มิ.ย. 2567 ที่ เติมสบายพลัส

รางวัลรอบ 1 – 30 มิ.ย. 2567 จับรางวัลและประกาศผล วันที่ 24 ก.ค. 2567 ที่ เติมสบายพลัส

รวมมูลค่ากว่าหนึ่งแสนบาทตลอดกิจกรรม

———————————

เงื่อนไขกิจกรรม

บริษัทฯ ในที่นี้หมายถึง บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

• ผู้ที่มีสิทธ์ได้ลุ้นรางวัล สำหรับลูกค้าทั่วไปที่ใช้ทุกบริการผ่านตู้เติมสบายพลัส 1 ครั้งจะได้รับ 1 สิทธ์ในการลุ้นรางวัล ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมคือวันที่ 12 เม.ย.–30 มิ.ย.. 2567

• ผู้ที่ใช้ทุกบริการผ่านตู้เติมสบายพลัสมีสิทธ์รับรางวัล 1 ครั้ง 1 เดือน ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมคือ วันที่ 12 เม.ย.–30 มิ.ย.. 2567

• รางวัลดังกล่าวไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์แก่ผู้อื่นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

• วิธีการรับรางวัล สำหรับลูกค้าที่ได้รับรางวัลเครดิตเงินคืนฯ จะโอนเครดิตเงินคืนเข้าเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านใช้บริการ

สำหรับลูกค้าที่ได้รับรางวัลทองคำ สำหรับลูกค้าที่ได้รับรางวัลทองคำ พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล >บริษัทจะมอบรางวัลให้กับลูกค้าโดยตรง

พื้นที่อื่นๆ >ส่งไปรษณีย์แบบรับประกันการสูญหาย

• ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียดของรางวัล ระยะเวลาในการรับรางวัล หรือยุติรายการดังกล่าวนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

• สำหรับกรณีผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล ที่ทางบริษัทฯ ตรวจสอบพบภายหลังว่ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกติกาที่กำหนดไว้ หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ตรงกับ

ความเป็นจริง จะต้องถูกตัดสิทธิ์ในการรับของรางวัลทุกกรณี และให้ถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัล

• ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องตกลงยินยอมให้ทางบริษัทฯ นำชื่อ ตลอดจนภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

• พนักงานในบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ที่เกี่ยวข้องไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้

• คำตัดสินของทางบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์โต้แย้ง อุทธรณ์หรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม

ใบอนุญาตเลขที่ 669/2567 และ 670/2567

สนใจสอบถาม โทร.02-009-0500
Inbox : m.me/termsabuyplus